Co je třeba udělat pro variabilní aplikaci?

V ČEM JE VARISTAR JEDINEČNÝ?
Není to jednoduché, ale my vše zařídíme za Vás!

Naše společnost se nesnaží prodat složité aplikační zařízení, N-senzor, dron či zpracovaný snímek Vašich honů. To dělá na trhu mnoho firem a následně přehodí starosti na Vaše bedra. My přistupujeme k celé problematice jinak - komplexněji, tak abychom eliminovali všechna úskalí. Neprodáváme žádný produkt, ale komplexní službu, která se Váže ke každému z Vašich polí a má přímou vazbu na Váš následný zisk. Srdcem služby Varistar je počítačový systém, který na základě agrotechnických požadavků našich klientů připravuje aplikační schémata pro jednotlivé hony.
Zajistíme, abychom měli společně pod kontrolou vše od komplexního zajištění informací o Vašich polích, přípravu a zadání aplikační dávky, přes její úspěšné provedení na příslušném honu až po zpracování a vyhodnocení veškerých dostupných dat pro zlepšení budoucích výnosů, a tím zvýšení Vaší ziskovosti. V případě problému jsme schopni převzít obrazovku terminálu z našeho call centra a zajistit nápravu pro pokračování aplikace bez zbytečných prostojů. To vše máme připraveno tak, abyste Vy dělali svoji práci tak jako doposud, bez dodatečné operativní a personální zátěže, a my se postarali o vše potřebné v oblasti variabilní aplikace.
Jaký je tedy postup pro maximalizaci zisku prostřednictvím variabilní aplikace?

Prvním krokem procesu variabilní aplikace se systémem Varistar je získání dlouhodobých i aktuálních dat o porostu na vybraných honech. Základním zdrojem pro náš systém jsou snímky z velkého množství satelitů. Díky využití více zdrojů jsme schopni získat aktuální snímky na denní bázi. Pro eliminaci oblačnosti využíváme unikátní technologii skládání snímků. K těmto snímkům přidáváme další dostupné informace. Důležitými daty jsou pro nás rovněž historické informace o výnosech na jednotlivých půdních blocích, historické osevní plány či termín sklizně v jednotlivých letech. Samozřejmostí je i využití dat z půdních rozborů, výnosoměrů sklízecích mlátiček či měření půdní vodivosti. Chceme vždy využít maximum dostupných dat o vašich polích, abychom dosáhli maximální přesnosti výsledných informací.
Před každou aplikací doplníme verifikované a odsouhlasené mapy relativního výnosového potenciálu (RVP) Informacemi o aktuálním stavu porostu. Jejich kombinací získáme nejlepší podklad pro aplikaci. Každý agronom je pánem svého pole, proto každá aplikace je připravována individuálně dle požadavků agronoma na základě jeho agrotechnických požadavků. Tyto informace jsou předávány v jednoduché a srozumitelné formě a na základě těchto podkladů připravíme aplikační mapy. Satelitní snímky však nevyužíváme během sezóny jen pro přípravu aplikačních map. Pro ověření správnosti aplikace a pro vyhledávání potenciálně rizikových míst - tzv. Smart Scouting. Agronom získává pravidelně na několikadenní bázi zpracovanou interaktivní analýzu s identifikovanými rizikovými produkčními zónami. Další informace (výnosoměry, půdní rozbory a pod.) používáme k ověření zvolené strategie a kvantifikaci přínosů a ke kontinuálnímu vylepšování podkladových dat (zejména map RVP).
Zpracované aplikační mapy nahrajeme na dálku bezobslužně do terminálu aplikačního zařízení. Používáme aplikační terminály, které jsou nastavené tak, aby vyžadovaly minimální zásah obsluhy při prováděné aplikaci. V případě problému jsme schopni převzít obrazovku terminálu z našeho call centra a zajistit nápravu pro pokračování aplikace bez zbytečných prostojů. Následně nasnímaná data z terminálu stáhneme a zajistíme jejich zpracování, srozumitelnou interpretaci pro Vás a především jejich využití do budoucna pro zvyšování zisku Vaší farmy.

Co vše obsahuje naše služba


Služba Varistar pro variabilní aplikaci je technologicky vyzrálé řešení precizního zemědělství pro všechny inovativně smýšlející zemědělce. Co tedy konkrétně nabízíme?

Příprava a zpracování dat potřebných pro VARIABILNÍ APLIKACI

Součástí naší služby je komplexní příprava map relativního výnosového potenciálu na základě Vámi dodaných materiálů, jako jsou přesná lokalizace pozemků, osevní plány, data o výnosech a z naší dlouhodobé řady satelitních snímků. Mapy relativního výnosového potenciálu s Vámi zkontrolujeme, abychom zajistili jejich maximální přesnost.

Komplexní ŘÍZENÍ variabilní aplikace

V rámci naší služby zajišťujeme vzdálené nastavení systému variabilní aplikace pro každou aplikaci a každý pozemek na základě Vašich agrotechnických požadavků. Vlastní aplikace následně probíhá již bezobslužně. Díky vzdálenému přístupu do terminálu jsme schopni také zkontrolovat případný problém přímo na poli a obratem zajistit jeho řešení. Díky tomu odpadá Vaše personální a operativní zátěž. Vy ani Vaši pracovníci nemusí věci dělat jinak než dnes.

DLOUHODOBÉ ZLEPŠOVÁNÍ VAŠICH VÝSLEDKŮ NA ZÁKLADĚ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ NASNÍMANÝCH A DOSTUPNÝCH DAT

Satelitní snímky však nevyužíváme během sezóny jen pro přípravu aplikačních map. Pro ověření správnosti aplikace a pro vyhledávání potenciálně rizikových míst - tzv. Smart Scouting. Agronom získává pravidelně na několikadenní bázi zpracovanou interaktivní analýzu s identifikovanými rizikovými produkčními zónami, která je společně s dalšími informacemi dostupná na Varistar portále. Další informace (výnosoměry, půdní rozbory a pod.) používáme k ověření zvolené strategie a kvantifikaci přínosů a ke kontinuálnímu vylepšování podkladových dat (zejména map RVP). Díky tomu den ode dne společně lépe poznáváme Vaše hony a jsme schopni dosahovat stále lepších výsledků, a tím i Vašeho zisku.© Agrinova Services, s. r. o.