Běžný satelitní snímek

Toto je satelitní snímek, jak jej zná téměř každý. Na snímku honu je vidět zelená barva, která se nijak zásadně neodlišuje. Tento pohled satelitu nám říká, že se nejspíš díváme na pole nebo louku.

Není tedy vidět žádná variabilita, která by se dala dále využít.

 

Satelitní snímek podle indexu NDVI

Index NDVI (Normalized difference vegetation index) umožňuje popsat aktuální stav porostu na základě odrazivosti slunečního záření ve viditelném a blízce infračerveném (NIR) spektru. Rostliny stárnoucí nebo trpící stresem mají strukturu odrazivosti odlišnou oproti rostlinám zdravým. Zdravé rostliny odráží pouze 8% červeného světla a 50% světla v blízce infračerveném spektru. Naopak rostliny ve stresu odráží 30% červeného světla a 40% NIR.

Na satelitní mapě vytvořené podle indexu NDVI je na stejném poli již vidět vysoká variabilita. Čím tmavší je barva, tím lépe probíhá fotosyntéza a tím lepší je i stav plodin podle indexu NDVI.

Mapa relativního výnosového potenciálu na základě satelitních snímků

Satelity Sentinel 2 a Landsat 8, jež nám poskytují data včetně odrazivosti rostlin, nasnímají každý hon jednou za dva až tři dny. Je možné tak sledovat variabilitu častěji, a to nejen v rámci jednoho roku, ale také v porovnání s minulými lety.

Využitím historických dat získáme zcela nový pohled na každý hon. Můžeme sledovat, zda je variabilita stále stejná, nebo zda se v čase mění a lépe tak určit její příčinu. Historické satelitní snímky je možné využít k tvorbě podrobných map relativního výnosového potenciálu.

 

ANALÝZA SMART SCOUTING

Díky tomu, že disponujeme mapami relativního výnosového potenciálu a velkou bází historických dat jsme schopni během několika minut účelně analyzovat aktuální NDVI snímky. Tato technologie se označuje jako Smart Scouting a je nedílnou součástí služby Varistar. Běžný satelitní snímek není možné pouhým pohledem vyhodnotit, obsahuje jak ročníkovou tak trvalou variabilitu.

Díky mapě Smart Scouting rovnou vidíte, které produkční plochy jsou více než 10% pod dlouhodobým normálem - označeny červeně, a naopak plochy, které jsou 10% nad dlouhodobým normálem, jsou označeny modře. Následně můžete cíleně hledat příčiny a adekvátní způsoby řešení problémů na plochách, které Vaši pozornost vyžadují.

APLIKAČNÍ MAPA

Pro každou aplikaci je připravena na základě aktuálního stavu a historických data aplikační mapa, která nám určuje aplikační dávku pro každou produkční zónu.

Tyto informace nám rovněž dávají důležitý datový podklad pro budoucí aplikace neboť přesně víme např. kolik dusíku jsme kde aplikovali a následně může s těmito informacemi přistoupit k variabilní či selektivní ochraně jednotlivých produkčních zón.

 

Výstup z výnosoměru mlátičky

Na mapě vytvořené z dat výnosoměru mlátičky jsou názorně vidět oblasti s různým výnosem. Zelená barva značí vyšší výnos, oranžová barva nižší.

Výnosoměr mlátičky také potvrdil vysokou variabilitu honu, která s mapou relativního výnosového potenciálu vzájemně koreluje. Tato mapa tak slouží k potvrzení a zpřesňování dat, která získáváme ze satelitních snímků.© Agrinova Services, s. r. o.