Varistar je první komplexní služba, která využívá špičkové inovace a moderní technologie k profesionálnímu řízení variabilních aplikací a zvýšení zisku v rostlinné výrobě bez operativní zátěže. DÍKY TOMU DOSAHUJÍ NAŠI KLIENTI maximálního zisku.

Se službou Varistar nepotřebujete absolvovat zdlouhavá školení, hledat nový personál ani zvládnout specifické znalosti a dovednosti. Nabízíme možnost využít výhod variabilní aplikace na 100% ihned a bez zbytečných starostí při nejvyšší možné maximalizací zisku.

V ČEM JE VARISTAR JEDINEČNÝ?

Varistar není složité zařízení, senzor, dron či zpracovaný snímek Vašich honů. To dělá na trhu mnoho firem a následně přehodí starosti na Vaše bedra. Se systémem Varistar přistupujeme k celé problematice jinak - komplexněji, tak abychom eliminovali mnohá úskalí. Neprodáváme žádný produkt, ale komplexní službu, která se váže ke každému z Vašich polí a má přímou vazbu na Váš následný zisk. Srdcem služby Varistar je počítačový systém, který na základě agrotechnických požadavků našich klientů připravuje aplikační schémata pro jednotlivé hony.

Komplexní služba zajistí, abychom měli společně pod kontrolou vše od zajištění dostupných informací o Vašich polích, přípravu a zadání aplikační dávky, přes její úspěšné provedení na příslušném honu až po zpracování a vyhodnocení veškerých dat pro zlepšení budoucích výnosů, a tím zvýšení Vaší ziskovosti. Případné problémy je možné řešit na dálku převzetím obrazovky terminálu. To vše máme připraveno tak, abyste Vy dělali svoji práci jako doposud, bez dodatečné operativní a personální zátěže, a Varistar se postará o vše potřebné v oblasti variabilní aplikace.

Z ČEHO SE VARISTAR SKLÁDÁ?

Srdcem služby Varistar je počítačový systém, který na základě dlouhé historické báze dat a agrotechnických požadavků našich klientů připravuje aplikační schémata pro jednotlivé hony. Následně tyto informace přenese automatizovaně do řídícího terminálu v traktoru či postřikovači a zajistí jejich bezobslužnou aplikaci na správném honu. Obsluha traktoru či postřikovače nemusí mít žádné znalosti o obsluze systémů variabilní aplikace, zajišťuje pouze vlastní pojezd soupravy po honu, tak jako při běžné rovnoměrné aplikaci. Následně systém zpracovává naměřená data pro optimalizaci budoucích aplikačních cyklů.

 

Co s naší službou získáte?

PŘEKONEJTE ÚSKALÍ A RIZIKA S JISTOTOU

Variabilní aplikace se službou Varistar je technologicky vyzrálé řešení pro všechny inovativně smýšlející zemědělce. Nabízíme možnost využít nové, moderní pojetí aplikací hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiv s minimem starostí, bez nutnosti pořizovat nákladná zařízení a složitě školit personál. Nabízíme možnost dosahovat maximálních výnosů a lepší kvality a zároveň minimalizovat náklady. V neposlední řadě myslíme ekologicky, systémy variabilní aplikace nezatěžují přírodu nadměrnou spotřebou přípravků. To vše dohromady vede ke zvýšení zisku našich klientů.

Zvýšení zisku potvrzeno dlouhodobými výzkumy prestižních universit.
Díky variabilní aplikaci jsou plodiny sety, hnojeny i ošetřovány tak, aby byl maximálně využit jejich výnosový potenciál a minimalizovány náklady.
Výzkumy prestižních univerzit bylo zjištěno, že při používání systému variabilní aplikace dochází ke zlepšení kvality zrna, která může znamenat vyšší výkupní cenu produkce.
Variabilní aplikace dávkuje přesně tak, jak je na základě podkladů a aktuálního stavu rostliny třeba.
S naší službou Varistar eliminujete rizika s variabilní aplikací spojená bez starostí, bez nutnosti složitého školení personálu, nabírání nových pracovníků, vysokých investic. Více o identifikovaných úskalích a rizicích používání systémů variabilního dávkování si můžete přečíst ZDE
S námi se o zavedení systému téměř nestaráte, Zajistíme vše tak, abychom měli společně pod kontrolou vše od přípravy a zadání aplikační dávky, přes její úspěšné provedení na příslušném honu až po zpracování veškerých dostupných dat pro zlepšení budoucích výnosů, a tím zvýšení Vaší ziskovosti. A to vše máme připraveno tak, abyste Vy dělali svoji práci tak jako doposud, bez dodatečné operativní a personální zátěže, a my se postarali o vše potřebné v oblasti variabilní aplikace.
S naší službou neplatí žádný stálý měsíční poplatek, platíte pouze za každý zpracovaný hektar. Vždy Vám dopředu předložíme ekonomickou analýzu, aby byly jasně patrné náklady a přínosy služby a následně Váš přímý zisk z využívání variabilních aplikací.
První krok k variabilní aplikaci je poznat jak vypadaly Vaše hony v minulosti. Naše služba je založena na analýze dostupných dat, a to historických a následně i současných. Začínáme Vaším historickým osevním plánem až za 10 let zpět s průměrnými výnosy na každém honu. Tyto informace sloučíme s dostupnými satelitními daty. Na základě těchto informací připravujeme mapu relativního výnosového potenciálu, kterou porovnáváme a upravujeme (tzv. validujeme) dle Vašich zkušeností a znalostí jednotlivých honů, které jsou neméně důležité pro správné fungování variabilní aplikace.
Díky stálému připojení prostřednictvím internetu jsme schopni na dálku kompletně nastavit terminál pro individuální aplikaci na každém Vašem honu, či na dálku převzít obrazovku aplikačního terminálu a udělat jakékoli změny, jako bychom byli přímo v kabině traktoru. Díky tomu eliminujeme Vaši dodatečnou personální či operativní zátěž.
Díky stále novým informacím získávaným nejen ze satelitních snímků, ale i na základě dalších nově dostupných dat, jsou podklady pro variabilní aplikace neustále zlepšovány a aktualizovány. Doplňujeme nejaktuálnější data z mnoha zdrojů, jako jsou satelitní snímky dostupné každé 2-3 dny, data ze sklízecích mlátiček, data z měření půdní vodivosti a další. Díky tomu den ode dne společně lépe poznáváme Vaše hony a můžeme dosahovat stále lepších výsledků, a tedy i Vašeho zisku.
Systém Varistar je postaven tak, aby byl ekonomicky dostupný pro běžné farmy bez velkých investic, a proto pokrývá nejen nejnovější aplikační techniku, ale mnohdy je schopen využít v variabilním aplikacím i více než 10 let starou techniku. Se službou Varistar navíc můžete získat terminál Varistar iSOYL zdarma. Kompatibilita systému Varistar s technikou našich klientů je vždy posuzována individuálně, aby bylo nalezeno technicky i ekonomicky vhodné řešení.
V rámci systému variabilního aplikace je používáno menší množství hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, což příznivě ovlivňuje množství látek, které se splavováním dostávají do podzemních vod.

Zaujaly Vás naše služby? Zanechte nám vzkaz a obratem se s Vámi spojíme.

© Agrinova Services, s. r. o.