Main Menu

Zde si můžete přečíst zkušenosti našich klientů. Jak začínali s precizním zemědělstvím, co se jim osvědčilo a jak probíhá spolupráce se službou Varistar.

 

Souhrnné výsledky pokusů v letech 2019-2023

Nechcete se probírat jednotlivými studiemi? Stáhněte si přehled výsledků pokusů s variabilními aplikacemi za poslední čtyři roky. V přehledu najdete výsledky pokusů, které porovnávají uniformní a variabilní aplikace v různých plodinách a podnicích za několik let. Několik výsledků je i z pokusů, které byly zaměřené na možné snížení celkové hladiny aplikovaného dusíku. 

 

2023

AGRA Řisuty, s.r.o.

Agra Řisuty

Případová studie - Porovnání výnosů variabilně provedeného hnojení a setí v pšenici ozimé.

 

Statek Kumberk, s.r.o.

Statek Kumberk

Případová studie - Porovnání uniformního setí a aplikace dusíkatých hnojiv s variabilními aplikacemi v ozimé pšenici

Případová studie - Porovnání uniformního setí a aplikace dusíkatých hnojiv s variabilními aplikacemi v ječmeni ozimém

 

AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo

AGRODRUŽSTVO MORKOVICE

Případová studie - Porovnání výnosů při uniformní a variabilní aplikaci dusíku a setí v pšenici ozimé 1

Případová studie - Porovnání výnosů při uniformní a variabilní aplikaci dusíku a setí v pšenici ozimé 2

 

AGROSPOL, Malý Bor, a.s.

Agrospol Malý Bor

Případová studie - Porovnání výnosů při uniformní a variabilní aplikaci v ječmeni ozimém

Případová studie - Variabilní setí a výživa v pšenici ozimé

Případová studie - Variabilní setí a výživa v kukuřici

 

AGRO PERTOLTICE, a.s.

pertoltice.png

Případová studie - Porovnání uniformního setí a výživy s variabilně provedenými aplikacemi v kukuřici. Na čtyřech pokusných honech bylo dosaženo průměrného zvýšení výnosu o 9,32 % a průměrného zvýšení zisku o 2.892 Kč. Další zvýšení zisku přineslo zlepšení kvalitativních parametrů siláže: zvýšení obsahu sušiny i škrobu v částech, na kterých byly variabilní aplikace využité. Celkové zvýšení zisku tedy v tomto případě dosáhlo 9.212 Kč/ha.

 

Zemědělské družstvo Chýšť

ZD Chýšť

Případová studie - Variabilní setí a hnojení pšenice ozimé přineslo podniku zvýšení výnosu o 10 %. Precizní zemědělství a variabilní aplikace jsou cestou pro moderní a udržitelné zemědělství.

 

ZEMKO Kožlí a.s.

zemko.png

Případová studie - Tímto pokusem si podnik chtěl ověřit možnosti precizního zemědělství v oblasti snižování dávek aplikovaného dusíku a také přesnost map relativního výnosového potenicálu. Snížení aplikovaného dusíku o 10 % nepřineslo propad výnosu, naopak bylo dosaženo vyššího zisku v porovnání s uniformně aplikovanou částí. Na základě tohoto výsledku podnik snížil objem aplikovaného dusíku o 10 % na celé výměře pšenice.

 

2022

Pokusy v sezóně 2021/2022 se zaměřovaly zejména na snížení aplikované dávky dusíkatých hnojiv a vlivu tohoto snížení na výnos. Naleznete zde také více pokusů, které zahrnují variabilní setí.

 

AGRA Řisuty, s.r.o.

Agra Řisuty

Případová studie - Porovnání výnosů při uniformní a variabilní aplikaci dusíku v pšenici ozimé.

Případová studie - Porovnání výnosů při uniformní a variabilní aplikaci dusíku a regulátoru růstu v pšenici ozimé.

Případová studie - Porovnání výnosů při uniformní a variabilní aplikaci dusíku a setí v pšenici ozimé.

Případová studie - Porovnání výnosů při uniformní a variabilní aplikaci dusíku v řepce ozimé.

 

AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo.

AGRODRUŽSTVO MORKOVICE

Případová studie - Porovnání výnosů při uniformní a variabilní aplikaci dusíku a setí v pšenici ozimé.

Případová studie - Porovnání uniformního setí a aplikace dusíku s variabilně provedenými aplikacemi se sníženou dávkou dusíku v pšenici ozimé

 

AGROSPOL, Malý Bor, a.s.

Agrospol Malý Bor

Případová studie - Porovnání výnosů při uniformní a variabilní aplikaci v ječmeni ozimém

Případová studie - Variabilní setí, výživa a regulace v pšenici ozimé

Případová studie - Variabilní setí a výživa v kukuřici

Případová studie - Druhá studie s variabilním setím a výživou v kukuřici

 

Statek Kumberk, s.r.o.

Statek Kumberk

Případová studie - Porovnání uniformního setí a aplikace dusíkatých hnojiv s variabilními aplikacemi v ozimé pšenici

Případová studie - Porovnání uniformního setí a aplikace dusíkatých hnojiv s variabilními aplikacemi v ječmeni ozimém

 

2021

Pokusy v sezóně 2020/2021 se zaměřovaly zejména na snížení aplikované dávky dusíkatých hnojiv a vlivu tohoto snížení na výnos. Také zde najdete studie týkající se porovnání přínosů variabilní aplikace proti aplikaci uniformní.

 

AGRA Řisuty, s.r.o.

Agra Řisuty

Případová studie - Porovnání výnosů při uniformní a variabilní aplikaci dusíku v pšenici ozimé. Na pokusu jsme spolupracovali s Mendelovou univerzitou v Brně a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy.

 

AGROSPOL, Malý Bor, a.s.

Agrospol Malý Bor

Případová studie - Porovnání výnosů při uniformní a variabilní aplikaci dusíku v řepce ozimé

Případová studie - Vliv snížení objemu variabilně aplikovaných dusíkatých hnojiv na výnos v porovnání s uniformně provedenou aplikací v pšenici ozimé

Případová studie - Variabilní sázení brambor znamenalo zvýšení výnosu o více než 30 %!

Případová studie - Druhý rok pokusů s variabilním setím a výživou v kukuřici. 

 

Podorlické zemědělské družstvo

Podorlické ZD

Případová studie popisuje komplexní pojetí variabilních aplikací dusíku v Podorlickém zemědělském družstvu v Ohnišově

Případová studie Podorlické ZD

 

Statek Kumberk, s.r.o.

Statek Kumberk

Případová studie - Vliv snížení objemu variabilně aplikovaných dusíkatých hnojiv na výnos v ozimé pšenici a řepce

 

 

2020

Statek Kumberk, s.r.o.

Statek Kumberk

Případová studie popisuje komplexní pojetí variabilních aplikací ve společnosti Statek Kumberk, s.r.o. V případové studii se dočtete o všech variabilních aplikacích, které byly v posledních dvou sezónách provedeny včetně jejich detailů - variabilní aplikace dusíku, variabilní setí, variabilní zásobní hnojení. 

Případová studie Statek Kumberk

 

AGROSPOL, Malý Bor, a.s.

Agrospol

Druhá případová studie popisuje vliv variabilního setí a hnojení v kukuřici na výnos. Jedná se o pokus, který byl proveden v sezóně 2019/2020 ve společnosti AGROSPOL, Malý Bor, a.s.

Případová studie AGROSPOL, Malý Bor

 

1.zemědělská a.s. Chorušice

Chorusice

Tato případová studie popisuje vliv variabilního setí na výnos bez variabilní aplikace dusíku v kukuřici. Jedná se o pokus, který byl proveden v sezóně 2019/2020 ve společnosti 1.zemědělská a.s. Chorušice

Případová studie 1.zemědělská a.s. Chorušice