Main Menu

Variabilní setí umožňuje zvýšit výnosy proměnlivou hustotou výsevku podle jednotlivých produkčních zón a jejich produkčních možností. Zkušenosti z praxe hovoří zcela jasně, že optimální volba výsevku dle výnosnosti produkční zóny má významný vliv na výnos i optimalizaci nákladů na osivo.

SeckaVariabilní setí je jedno z pokročilejších odvětví variabilních aplikací. I v letošním roce jsme s našimi zákazníky prováděli několik pokusů s variabilním setím jarním ječmeni, ozimé pšenici i kukuřici. V případě variabilního setí pšenice či ječmene byla zvolena strategie, kdy se do oblastí s vysokým výnosovým potenciálem bylo osivo seje s menší hustotou, v oblastech s nižším výnosovým potenciálem naopak s vyšší hustotou. Menší hustota výsevku v lepších oblastech znamená více prostoru pro odnožování a snížení konkurence jedinců, v oblastech s horším potenciálem zase více jedinců zvyšuje výnos - rostliny tolik neodnožují, vyživují hlavně hlavní klas a nedochází tak k nadměrnému schozu odnoží vlivem stresu. Variabilní setí je nutné podpořit variabilním hnojením, které dodá potřebné živiny tam, kde jsou třeba, a přispívá ke zvýšení výnosu. Běžné je již také variabilní setí kukuřice, které pomáhá ke zvýšení produkce biomasy lepším využitém výnosového potenciálu běžných produkčních zón, do zón s vyšším výnosovým potenciálem se výsevek zvyšuje, v horších zónách naopak snižuje.