Main Menu

Je to téměř rok, když jsme přišli s první informací, že se chystají dotace na precizní zemědělství. O to víc nás mrzí a jsme velmi nemile překvapeni, že i přes ujišťování pracovníků Ministerstva zemědělství, že přímé platby na precizní zemědělství letos určitě budou, jsme se včera (31. 1. 2023) z tiskové zprávy dozvěděli, že se pro rok 2023 přímé platby na precizní zemědělství nebudou spouštět. V tomto roce tak bude podporován pouze nákup mechanizace, která tyto technologie umožňuje, ale využívání těchto technologií podporováno bohužel nebude. Věříme, že pro další sezónu již spuštěny budou.

Současně s informací o dotacích jsme dlouhodobě zdůrazňovali, že dotace by neměly být hlavní motivací, proč s variabilními aplikacemi začít. Případové studie, které dlouhodobě zpracováváme, a osobní zkušenosti našich klientů potvrzují, že variabilní aplikace se službou Varistar zvyšují výnos a snižují náklady. Přínosy variabilních aplikací se službou Varistar tak mohou sloužit jako kompenzace nevyplacených dotací pro společnosti, které s nimi ve svém hospodaření již počítaly.

 

 Získejte dotace

 

Výše dotace byla v návrhu ministerstva zemědělství stanovena na 43,4 EUR/ha, tj. cca 1.100 Kč/ha.

Pro získání dotace bude nutné splnit několik podmínek:

 • žadatel dodržuje podmínku variabilní aplikace N hnojiv
 • žadatel dodržuje podmínku variabilní aplikace zásobního hnojení (P, K, Mg)
 • žadatel zpracuje bilanci dusíku

Dále budou státními institucemi kontrolovány:

 • technické parametry terminálů, pomocí kterých se bude aplikovat, např. přesnost signálu GNSS
 • uchovávání záznamů o provedených aplikacích po dobu 10 let,
 • poměr variabilně a uniformně provedených aplikací - 65 % aplikací bude nutné provést variabilně
 • zajištění sběru dat o aplikaci přímo z aplikační techniky (min. frekvence 1x/3 s, datum, čas, GPS poloha, dávka) - monitoring techniky nebude stačit
 • vytvoření technologické karty pro každý hon a aplikaci.

Je vidět, že požadavky přinesou velkou administrativní zátěž a budou vyžadovat vysokou technologickou kázeň jak od agronoma, tak od obsluhy aplikační techniky. Řešením může být právě implementace systému, který tuto zvýšenou administrativní zátěž převezme, na pár kliknutí zpracuje podklady pro přípradnou kontrolu a zabezpeční sběr dat bez nutnosti zásahu obsluhy. Jaké otázky je dobré položit před podpisem smlouvy?

 

Jak zajistím záznamovou mapu?

Záznamová mapa obsahuje informace o místě, čase a aktuální dávce s frekvencí ne větší než 3 sekundy. Zaznamenává se hodnota přímo z terminálu aplikační techniky. Nestačí tedy monitoring techniky nebo záznam o pohybu techniky. Záznamová mapa bude předkládána v tzv. shape formátu. Stejné podmínky platí i při využití služeb.
 
Řešení Varistar: Mapa o provedené aplikaci v požadovaném formátu se automaticky stáhne do Portálu Varistar (bez nutnosti přenášení na flash discích apod.)

 

Budu mít dostupné satelitní snímky?

Sentinel-2 je součástí konstelace Evropské kosmické agentury, která pořizuje snímky pro zemědělství. Přelet Sentinelu je 1x za 4-5 dnů. Jestliže je v čase přeletu nad snímaným územím oblačnost, není možné snímek pořídit. 
 
Řešení Varistar: Naši klienti mají k dispozici komerční snímky s frekvencí 1-2x denně s rozlišením 3x3 m/pixel
Pro porovnání na obrázku níže nabízíme dostupnost satelitních snímků z dubna roku 2022 v lokalitě našeho zákazníka AGRA Řisuty s.r.o. Vlevo vidíte, že v období 11. - 27. dubna jsme z PlanetScope získali 7 snímků, zatímco ze Sentinelu nebylo možné kvůli oblačnosti využít snímek ani jeden. 

Porovnání snímků PlanetScope a Sentinel-2

 

 

Jaký podklad použít pro regenerační hnojení?

Pro splnění podmínky min. 65% dusíku aplikovaného variabilně je nutné variabilně provést již regenerační hnojení. Aplikace na základě aktuálního satelitního snímku je problematická:
 • vzhledem k nízkým teplotám a zapojení snímek porostu neposkytuje relevantní informace pro aplikaci dusíku
 • při zvýšené oblačnosti v zimních měsících většinou nebývá aktuální snímek dostupný (viz předchozí bod)
 • satelitní snímky z podzimních měsíců neodráží stav porostu po přezimování
 • mapy RVP zpracované na základě jednoletých nebo dvouletých dat nejsou vypovídající
Řešení Varistar: Podkladem pro regenerační hnojení jsou mapy relativního výnosového potenciálu s desetiletou historií.

 

Budu mít dostupná data z půdních rozborů?

Variabilní aplikace pro zásobní hnojení mohou probíhat na základě map relativního výnosového potenciálu (bilanční hnojení) nebo půdních rozborů. Pokud budete aplikovat fosfor, draslík nebo hořčík uniformně, ztrácíte nárok na dotaci. Co tedy dělat, když půdní rozbory nebudou v době aplikace ještě zpracované?
 
Řešení Varistar: Podkladem pro zásobní hnojení jsou dlouhodobé mapy relativního výnosového potenciálu. Lze je kombinovat i s půdními rozbory.

 

Jak zpracuji data a převedu je do požadovaného formátu?

Podniky budou zpracovávat tzv. technologické karty honů, které obsahují informace o konkrétním půdním bloku, o vlastním průběhu aplikací (přípravek, dávka, nastavení variability, použitá aplikační technika, zvolená strategie a mnoho dalších), aplikační mapy a záznamové mapy o provedené aplikaci v tzv. formátu shape. Tyto podklady budou zpracovávány pro každý hon a každou provedenou aplikaci. Příprava podkladů, jejich zpracování a převody do správných formátů bude vyžadovat mnoho času a znalostí GIS programů.
 
Řešení Varistar: Podklady jsou připraveny jedním kliknutím ve formátu požadovaném ze strany kontrolních orgánů.

 

Dotace mohou být pro mnoho zemědělských společností prvním krokem k preciznímu zemědělství, využívání moderních technologií Vám však přinese mnohem víc. Příprava podkladů pro získání dotací nebude snadná a bude časově náročná. Věnujte svůj čas tomu, co je opravdu důležité, zpracování administrativy nechte na nás.

Naše služba i terminály splňují veškerá kritéria, která jsou stanovena. Vývoj situace nadále bedlivě sledujeme a jakmile budou zveřejněna další detailní kritéria, budeme Vás informovat o jejich podobě i o řešení, které pro získání dotace nabízí Varistar.

 

Máte další otázky týkající se našich služeb nebo dotací? Neváhejte nás kontaktovat.