Main Menu

Sber datPrvním krokem procesu variabilní aplikace se systémem Varistar je získávání dlouhodobých i aktuálních dat o vegetaci na vybraných honech. Základním zdrojem pro systém Varistar je rozsáhlá databáze kvalitních historických satelitních snímků z konstelace PlanetScope. Snímky ze satelitů, které poskytují informace o stavu porostu, jsou k dispozici s mnohaletou historií a s rozlišením 3x3 metry, což je více jak 10x více než běžně dostupné satelitní snímky.

Ze satelitních snímků, informací o osevních plánech, termínech sklizně a výnosech za posledních deset let, map půdních rozborů BPEJ map či map odtokových linií jsou zpracovány mapy relativního výnosového potenciálu, které pozemky rozdělují do jednotlivých produkčních zón. Precizní individuální zpracování a důkladná kontrola map relativního výnosového potenciálu je zásadní pro správné fungování celého systému. Mapy proto vždy důkladně procházíme a validujeme s klienty, aby přesně odpovídaly stavu jejich honů a přinášely tak nejlepší možné výsledky.

Díky využití informací z konstelace PlanetScope jsme schopni získat aktuální snímky téměř na denní bázi, samozřejmě v závislosti na oblačnosti. Pro eliminaci oblačnosti využíváme unikátní technologii skládání snímků a k těmto snímkům přidáváme další dostupné informace. Aplikační mapy připravené na základě map relativního výnosového potenciálu je možné doplnit informacemi o aktuálním stavu porostu. Jejich kombinací získáme spolehlivý podklad pro variabilní aplikaci.

Důležitými zdroji dat jsou rovněž půdní rozbory, rozbory rostlin, data z výnosoměrů sklízecích mlátiček, měření půdní vodivosti a další agrotechnické informace či data ze zemědělské techniky. Půdní rozbory, ať se jedná o analýzy vypracované na zakázku odbornými laboratořemi, nebo data z AZZP (Agrochemické zkoušení zemědělských půd, které provádí ÚKZUZ) jsou velmi důležitým podkladem pro zásobní hnojení.

Chceme vždy využít maximum dostupných dat o vašich polích, abychom dosáhli maximální přesnosti výsledných aplikací.

 

2. Zpracování dat

Zpracovani datPo pečlivém zpracování a validaci map relativního výnosového potenciálu již může dojít k samotnému využívání systému. Každý agronom je pánem svého pole, proto je každá aplikace připravována individuálně dle požadavků agronoma na základě jeho agrotechnických znalostí, požadavků a zkušeností. Příprava aplikačních map v Portálu Varistar je otázkou několika minut.  

Satelitní snímky a další polohopisné informace však systém Varistar nevyužívá během sezóny jen pro přípravu aplikačních map, ale také například pro ověření správnosti aplikace a pro vyhledávání potenciálně rizikových míst - tzv. Smart Scouting. Analýza Smart Scouting je dostupná na našem Portálu Varistar. Analýzu lze zpracovat na základě kteréhokoli dostupného satelitního snímku (i historického) a identifikovat tak rizikové produkční zóny (jedná se o zóny, kde se porostu nedaří, nebo naopak o zóny, kde porost velmi prospívá). 

Na základě půdních rozborů a mapy relativního výnosového potenciálu je možné zpracovat a připravit aplikační mapu pro zásobní hnojení, při využití dat půdní vodivosti je možné připravit podklady pro variabilní zpracování půdy. 

Další informace (výnosoměry, rozbory rostlin apod.) se používají k ověření zvolené strategie a kvantifikaci přínosů a ke kontinuálnímu vylepšování podkladových dat (zejména map RVP), a tím i ke dlouhodobému zvyšování Vašeho zisku.

 

 

3. Řízení aplikace

Rizeni aplikaceSystém Varistar umožňuje propojení s pestrou škálou rozmetadel, postřikovačů a secích strojů většiny významných výrobců, jako je např. Amazone, Bogballe, Fieldstar, Horsch, Kuhn, Kverneland, RDS, Vicon, Väderstad a další. Systém Varistar je postaven tak, aby byl ekonomicky dostupný pro běžné farmy bez velkých investic, a proto pokrývá nejen nejnovější aplikační techniku, ale mnohdy je schopen využít i více než 15 let staré stroje tak, aby prováděly variabilní aplikace. Kompatibilita systému Varistar s technikou našich klientů je vždy posuzována individuálně, aby bylo nalezeno technicky i ekonomicky vhodné řešení.

Zpracované aplikační mapy systém nahraje na dálku (online) a bezobslužně do terminálu aplikačního zařízení. Systém Varistar používá aplikační terminály, které jsou nastavené tak, aby vyžadovaly minimální zásah obsluhy při prováděné aplikaci. V případě problému během aplikace je možné převzít obrazovku terminálu z našeho call centra a zajistit nápravu pro pokračování aplikace bez zbytečných prostojů. Po ukončení aplikace jsou nasnímaná data z terminálu stažena  a je zajištěno jejich zpracování, srozumitelná interpretace pro Vás a především jejich využití do budoucna pro zvyšování zisku Vaší farmy.