Main Menu

Tu si môžete prečítať skúsenosti našich klientov. Ako začali s presným poľnohospodárstvom, čo sa im osvedčilo a ako prebieha spolupráca so spoločnosťou Varistar.

 

2021

Pokusy v sezóne 2020/2021 sa zamerali najmä na zníženie aplikovanej dávky dusíkatých hnojív a vplyv tohto zníženia na úrodu. Nájdete tu aj štúdie porovnávajúce výhody variabilnej aplikácie v porovnaní s jednotnou aplikáciou.

 

AGROSPOL, Malý Bor, a.s.

Agrospol Malý Bor

Prípadová štúdia - Vplyv zníženia objemu variabilne aplikovaných dusíkatých hnojív na výnos v porovnaní s uniformnou aplikáciou v pšenici ozimnej

 

Statek Kumberk, s.r.o.

Statek Kumberk

Prípadová štúdia - Vplyv zníženia objemu variabilne aplikovaných dusíkatých hnojív na výnos v ozimnej pšenici a repke