Main Menu

Dôvtipne | Variabilne | Bez starostí

Varistar

 

PRECÍZNE POĽNOHOSPODÁRSTVO NIE JE VYUŽÍVANIE NÁKLADNEJ MECHANIZÁCIE, ALE VYUŽÍVANIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A DÁT

Naša spoločnosť sa nesnaží predať zložité aplikačné zariadenie, N-senzor, dron či spracovanú snímku Vašich honov. To robí na trhu mnoho firiem a následne prehodia starosti na Vaše plecia. My pristupujeme k celej problematike inak - komplexnejšie, tak, aby sme eliminovali všetky úskalia. Nepredávame žiadny produkt, ale komplexnú službu, ktorá sa viaže ku každému z Vašich polí a má priamu väzbu na Váš následný zisk. Srdcom služby Varistar je počítačový systém, ktorý na základe agrotechnických požiadaviek našich klientov pripravuje aplikačné schémy pre jednotlivé hony.


Zabezpečíme, aby sme mali spoločne pod kontrolou všetko od komplexného zaistenia informácií o Vašich poliach, prípravu a zadania aplikačnej dávky, cez jej úspešné vykonanie na príslušnom hone až po spracovanie a vyhodnotenie všetkých dostupných údajov na zlepšenie budúcich výnosov a tým zvýšenie Vašej ziskovosti. Súčasťou služby sú terminály Varistar One a Varistar Direct, ktoré sú pripojené k aplikačnej technológii a zabezpečujú správne vykonávanie aplikácie a bezobslužný prenos dát. V prípade problému sme schopní prevziať obrazovku terminálu z nášho call centra a zabezpečiť nápravu a pokračovanie chodu aplikácie bez zbytočných prestojov. To všetko máme pripravené tak, aby ste Vy robili svoju prácu tak ako doteraz, bez dodatočnej operatívnej a personálnej záťaže, a my sa postarali o všetko potrebné v oblasti variabilnej aplikácie.

Kvalitné mapy relatívneho výnosového potenciálu

Mapa relatívneho výnosového potenciálu by mala byť základom pre každú variabilnú aplikáciu. Ide o opis poľa a jeho jednotlivých produkčných zón vytvorený za niekoľko po sebe nasledujúcich rokov. Hlavnými informáciami, ktoré vstupujú do tvorby máp RVP, sú detailné satelitné snímky s rozlíšením 3x3 m z konštelácie PlanetScope. To je viac ako 10-násobne vyššie rozlíšenie, než poskytuje napr. Sentinel-2. Navyše sme vyvinuli unikátny algoritmus, ktorý umožňuje rozpoznať viac plodín na jednom pôdnom bloku, rovnako ako biopásy, hnojisko, skládky repy a pod.

 

Porovnani map RVP 

Viac informácií o mapách relatívneho výnosového potenciálu nájdete v tomto článku.

Terminály Varistar One a Varistar Direct k službe Varistar zadarmo

Vďaka skúsenostiam, ktoré sme získali za posledné roky pri prevádzkovaní služby Varistar, intenzívnemu technologickému vývoju a zapracovaniu požiadaviek našich klientov, sme v roku 2021 mohli predstaviť nový variabilný aplikačný terminál Varistar One a vylepšený terminál Varistar Direct. Hlavnou požiadavkou pri vývoji bola jednoduchosť a ľahká použiteľnosť. Viac informácií o našich termináloch nájdete tu.

 

Terminály Varistar Direct a Varistar One

Čo všetko obsahuje naša služba

Služba Varistar pre variabilné aplikácie je technologicky vyzreté riešenie precízneho poľnohospodárstva pre všetkých inovatívne zmýšľajúcich poľnohospodárov. Čo teda konkrétne ponúkame?

 

PRÍPRAVA A SPRACOVANIE DÁT POTREBNÝCH PRE VARIABILNÚ APLIKÁCIU

Súčasťou našej služby je komplexná príprava všetkých potrebných dát, na prvom mieste s mapou relatívneho výnosového potenciálu. Podklady sú vytvárané na základe Vami dodaných materiálov, ako sú presná lokalizácia pozemkov, osevné plány, dáta o výnosoch, pôdne rozbory a z nášho radu dlhodobo zbieraných satelitných snímok a ďalších verejne aj komerčne dostupných dát. Mapy relatívneho výnosového potenciálu s Vami skontrolujeme, aby sme zabezpečili ich maximálnu presnosť.

 

KOMPLEXNÉ RIADENIE VARIABILNEJ APLIKÁCIE

V rámci našej služby zabezpečujeme vzdialené nastavenie systému variabilnej aplikácie pre každú aplikáciu a každý pozemok na základe Vašich agrotechnických požiadaviek. Vlastná aplikácia následne prebieha už bezobslužne. Vďaka vzdialenému prístupu do terminálu sme schopní tiež skontrolovať prípadný problém priamo na poli a obratom zaistiť jeho riešenie. Vďaka tomu odpadá Vaše personálna a operatívna záťaž. Vy ani Vaši pracovníci nemusia veci robiť inak ako dnes.

 

DLHODOBÉ ZLEPŠOVANIE VAŠICH VÝSLEDKOV NA ZÁKLADE VÄČŠIEHO MNOŽSTVA NASNÍMANÝCH A DOSTUPNÝCH DÁT

Satelitné snímky však nevyužívame počas sezóny len na prípravu aplikačných máp. Na overenie správnosti aplikácie a na vyhľadávanie potenciálne rizikových miest - vytvárame tzv. Smart Scouting. Agronóm získa prístup na Portál Varistar, kde okrem iného získa interaktívnu analýzu. s identifikovanými rizikovými produkčnými zónami, čo mu umožňuje zamerať sa na kritické oblasti z hľadiska rozvoja porastov.. Ďalšie informácie (výnosoměry, pôdne rozbory a pod.) používame na overenie zvolenej stratégie a kvantifikáciu prínosov, ku kontinuálnemu vylepšovaniu podkladových dát (najmä máp RVP) a využívame tieto dáta aj pre zásobné hojenie základnými prvkami. Vďaka tomu každým dňom spoločne lepšie spoznávame a zvyšujeme efektivitu Vašich honov a dokážeme dosahovať stále lepšie výsledky a tým aj Váš zisk.

 

 

 

Chcem sa o variabilných aplikáciách dozvedieť viac.

Prihláste sa k odberu noviniek a získavajte informácie z oblasti modernej rastlinnej výroby